Venecija 5 dana - autobus

cena Od 69 EUR /po osobi
Cenovnik
Program putovanja

PROGRAM PUTOVANJA BR. 2 – 5 dana - 2 noćenja

OBILASCI: Trst – Outlet Palmanova – Padova - Verona – Venecija

1. dan BEOGRAD
Polazak oko 22:00 časa sa perona glavne autobuske stanice ( BAS –a ), ulaz iz Karađorđeve ulice (proveriti 3 dana pre
putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
2. dan TRST – OUTLET PALMANOVA (www.palmanovaoutlet.it) – LIDO DI JESOLO
Jutarnji dolazak u Trst. Panoramski obilazak grada. U podnevnim časovima nastavak putovanja do tržnog centara u blizini
mesta Palmanova koji je veoma poznat u Evropi – sklop radnji poznatih robnih marki (ženska, muška, dečija i sportska
garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka...). U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja do Lida di
Jesola – Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan LIDO DI JESOLO – PADOVA – VERONA – LIDO DI JESOLO
Doruĉak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Padove, grada u kome su svoj pečat ostavili
umetnici poput Đota i Donatela. Nakon obilaska Padove, odlazak do Verone– grada Romea i Julije. Po dolasku obilazak
grada: amfiteatar “Arena”, Trg Bra, Julijina kuća... Nakon obilaska slobodno vreme. U kasnim poslepodnevnim časovima
povratak u Lido di Jesolo. Noćenje.
4. dan LIDO DI JESOLO – VENECIJA
Doruĉak. Napuštanje hotela. Odlazak u luku Punta Sabioni. Vožnja brodom do venecijanskog pristaništa. Venecija je
nekadašnja srednjevekovna Mletačka Republika, izgrađena je na 120 ostrva, ima 177 kanala i oko 400 mostova. Obilazak
grada: most Uzdaha, Duždeva palata (nije predviđen grupni ulazak), stubovi zaštitnici grada, crkva Santa Maria della Salute,
Trg Svetog Marka, crkva Svetog Marka, toranj Kampanile, most Rialto... Nakon obilaska slobodno vreme. U
poslepodnevnim časovima povratak brodom u luku Punta Sabioni i polazak ka Beogradu. Noćna voţnja kroz Sloveniju i
Hrvatsku prema Beogradu.
5. dan BEOGRAD – Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima (na dolazne perone).

CENA ARANŽMANA 69 EUR - detaljnije

Zima 
5 dana 
13.12 – 17.12.2018 
Hotel 3*  69 € 

 

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate. Cena iz tabele je u evrima.

PROGRAM PUTOVANJA   5 dana - 2 noćenja

CENA ARANŢMANA OBUHVATA:
 prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 smeštaj u mestu Lido di Jesolo (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 obilaske prema programu (Trst ,Venecija) i poseta tržnog centra
 troškove organizacije i vođenja aranžmana
 usluge licenciranog pratioca grupe
 peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS )
Venecija & šoping u Italiji, sezona 2018 I 3 / 5 I


CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA:
 međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) 
 ulaznice i fakultativne izlete
 vožnju brodom do Venecije (povratna karta, plaća se na licu mesta) – 20 € odrasli / 15 € deca od 2 – 12 godina / besplatno deca od 0
– 2 godine
NAPOMENA: Svi autobuski polasci odvijaju se sa glavne autobuske stanice u
Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu ( stanični vaučer).
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od
2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
 Padova i Verona – 25 € odrasli / 15 € deca
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
 Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova
rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
POPUSTI:
 deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
 deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
 treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%


SOPSTVENI PREVOZ:
 U PERIODU OD JANUARA DO KRAJA APRILA, NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI
PREVOZ
 cena aranžmana se umanjuje za 30 € (odrasli) i 20 € (deca od 2-12 god.)
 pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
 postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)

 

Način plaćanja:

- 40% od ukupne cene aranžmana, ostatak 15 dana pre početka putovanja

- Platnim karticama (Visa, Master, Maestro i Dina)

- Preko računa

Informacije o smeštaju

OPIS I LOKACIJA HOTELA: Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela do popune kapaciteta:  u Lido Di Jesolu (Italija) sa 3*: HOTEL PORTOFINO 3* http://www.hotelportofino.it/ Hotel se nalazi u blizini rgu Mazzini i 100 metara od plaže. Poseduje restoran, bar. Svaka soba poseduje kupatilo (TUŠ/WC), TV, telefon. Doručak – kontinentalni švedski sto. HOTEL MAJESTIC 4* http://www.majestic-hotel.it/ Hotel se nalazi nedaleko od trga Marina, na 100 metara od pešačke ulice i preko puta privatne plaže. Hotel poseduje otvoreni bazen, restoran, bar. Svaka soba poseduje kupatilo (TUŠ/WC), TV, telefon. Doručak – kontinentalni švedski sto. HOTEL CANOVA 3* http://www.hotelcanovajesolo.com/ Hotel se nalazi na 10 minuta hoda od trga Nember i na 10 metara od plaže. Hotel poseduje restoran, bar. Svaka soba poseduje kupatilo (TUŠ/WC), TV, telefon. Doručak – kontinentalni švedski sto. HOTEL PANORAMA 3* http://www.hotelpanorama-jesolo.it/ Hotel se nalazi u pešačkoj ulici Via Bafile, na oko 500 metara od trga Mazzini i na 20 metara od centra. Hotel poseduje restoran, bar. Svaka soba poseduje kupatilo (TUŠ/WC), TV, telefon. Doručak – kontinentalni švedski sto.

Ostali podaci

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
- Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 

- OPŠTE NAPOMENE:

- Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaskabr
- Svaki komad prtljaga mora biti obeležen obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
 

- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

 

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 75 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Turistička agencija Tijuana Tickets nastupa u svojstvu posrednika sa licencom OTP - 08/2015

 

 

Cenovnik za Veneciju & šoping u Italiji ( sezona 2018.godine) br.10 od 01.06.2018.

Partneri

Kompanija Sika
Energoprojekt
Sss dovoljno je da vidis
Pertini Toys