Portugalija Lisabon avio

cena Od 319 EUR /po osobi
Cenovnik
CENA ARANŽMANA 319 EUR - detaljnije

 

Paket aranžman / avionski prevoz, smeštaj i obilasci

 

Opis

Termin putovanja

Hotel

Redovna cena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesen

08.11. – 12.11.2018.

Vip Berna 3*

319 €

Jesen

29.11. – 03.12.2018.

Vip Berna 3*

329 €

 

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
 Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd –Frankfurt– Lisabon– Frankfurt - Beograd sa kompanijom Lufthansa
 Smeštaj u hotelima prema tabeli na bazi 4 noćenja sa doručkom u standardnim 1/2 sobama (1/2+1 sobe su na upit). U hotelu Vip Berna ne postoji mogućnost 1/2+1 soba
 Transfere na relacijama aerodrom-hotel-aerodrom u Lisabonu prema programu
 Panoramsko razgledanje grada sa vodičem na srpskom jeziku
 Troškove organizacije putovanja
 Usluge pratioca grupe
 Usluge licenciranog vodiča na destinaciji


CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
 Aerodromske - oko 158 € na dan objavljivanja programa (aerodromske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
 Međunarodno putno osiguranje
 Fakultativne izlete
 Obaveznu gradsku komunalnu taksu za Lisabon i okolinu (uvedena za boravak u Lisabonu od 01.01.2016. godine) u iznosu od 1 € po osobi po noći
 Individualne troškove putnika


CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 15 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
 Pešački razgled grada – 20 € odrasli / 15 € deca
 Sintra, Kabo Da Roka, Kaškaiš i Eštoril - 40 € odrasli / 35 € deca (U cenu nije uključena ulaznica za Kraljevsku palatu u Sintri)
 Obidoš, Batalja, Nazare – 60 € odrasli / 55 € deca (U cenu je uključena ulaznica za manastir Batalja)
 Fado veče - 50 € odrasli / 45 € deca (U cenu je uključena večera koja obuhvata predjelo, čorbu, glavno jelo-gde može da se bira između jela od ribe i jela od mesa, vino po želji i kafa)


NAPOMENE U VEZI FAKULATATIVNIH IZLETA:
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije...Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. (MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 15 PLATIVIH PUTNIKA). Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
Prijave za fakulativne izlete vrše se isključivo u agenciji prilikom uplate aranžmana.


DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 35% od cene aranmana


POPUSTI:
 Deca od 0 – 2 godine – plaćaju 30 €, u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)
 Deca 2-12 godina imaju popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu)
 Treća odrasla osoba u hotelu Vip Entrecampos & Conference 4*, Vip Diplomatico 4* i Finicius Charme ima popust 5% (1/2+1 sobe su na upit, hotel Vip Berna 3* nema mogućnost 1/2+1 soba)

 

Način plaćanja:

Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre početka aranžmana  

Kreditne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina  

Preko računa

Informacije o smeštaju

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hoteli iz ove ponude imaju restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:
Hotel Vip Berna 3* http://www.viphotels.com/en/Hotels/VIP-Inn-Berna/About-Hotel.aspx
Hotel pripada svetski poznatom lancu hotela VIP. Nalazi se na liniji gradskog prevoza, na 10-ak minuta od strogog centra Lisabona.Raspolaže sa 240 soba. Hotel poseduje restoran, bar, 5 konferencijskih sala, internet i parking.
Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, klima uređaj i internet uz doplatu.
Doručak – kontinentalni švedski sto.
Hotel Finicius Charme http://www.hotelfenicius.pt/
Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza kojim se vrlo lako stiže do svih većih znamenitosti Lisabona. Poseduje restoran, bar, parking. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, balkon i klima uređaj.

 

 

Ostali podaci

 U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi je odobren gore navedeni popust.
 Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
 Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)


OPŠTE NAPOMENE:
 Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
 Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml
 Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
 Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.


V A Ž N A N A P O M E N A: Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima. Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče. Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br. 107/2016.

Turisticka agencija Tijuana Tickets nastupa u svojstvu posrednika sa licencom OTP - 08/2015 

 

 


Aranžman je rađen na bazi od minimum 30 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima


Cenovnik za Lisabon (sezona 2018) br.9 od 28.05.2018.

Partneri

Kompanija Sika
Energoprojekt
Sss dovoljno je da vidis
Pertini Toys