Kuća Alexandros - Sakis II

Kuća Alexandros - Sakis II

Kuća se nalazi na oko 70 metara od mora, odmah iza kuće Sakis III. Svi studiji i apartmani se nalaze na spratu. Studiji su za dve do četiri osobe, a apartmani za pet osoba. U studijima se jedan ležaj manjih dimenzija nalazi u izdvojenom kuhinjskom delu, a jedna fotelja na rasklapanje u spavaćem delu. Svi studiji i apartmani imaju SAT TV i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu, kao i signal za besplatan WiFi.

toroni alexandrosm

PRIKAZ SMEŠTAJNIH JEDINICA

1 5apt1 3 1 std

Prikazani tlocrti predstavljaju okviran izgled smeštajne jedinice, raspored prostorija i tipova ležaja i u 80% slučajeva odgovaraju stvarnom stanju u određenom smeštaju. Postoje slučajevi kada postoje pojedine smeštajne jedinice koje zbog svoje pozicije u samom objektu i drugih tehničkih razloga odstupaju od navedenih tlocrta.

 

DETALJI O SMEŠTAJU
Slike kreveta, frižidera i kuhinjske opreme prikazane u ovom izveštaju o opremljenosti sobe su ilustrativnog karaktera. Izgled nameštaja, dizajn i slično je saobrazan sa slikama smeštaja u kući koje možete videti u katalogu i na sajtu. Ovaj izveštaj samo govori o tipovima ležajeva i ostale opreme. Tokom vremena je moguće da će usled loma ili kvara kreveta ili opreme neki krevet ili oprema biti zamenjeni bez da o tome bude obavešten Organizator pa samim tim ni gost. Organizator u tom slučaju ostaje u obavezi samo za ugovorene usluge u smislu broja ležaja i osnovnu kuhinjsku opremu (rešo sa dve ringle i mali frižider).

 

U tabeli izaberite tip smeštaja i kliknite na broj sobe za detalje

TIP SMEŠTAJA BROJ SOBE
1/2+1 studio studio br. 17 studio br. 27
1/2+2 studio studio br. 12 studio br. 22
1/5 apartman apartman br.10-11 apartman br.20-21

Uslovi i naĉin plaćanja apartmanskog smeštaja:

Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa aranžmana.Preostalih 60% od celokupnog iznosa aranžmana potrebno je uplatiti najkasnije do mesec danapre polaska na put.

Najam studija/apartmana
Cene su za najam studija/apartmana za navedeni broj noći i maksimalan broj osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i bez sopstvenog ležaja može boravitidete do 6 godina. Dete starije od 6 godina, a mladje od 12 godina može boraviti pored maksimalnogbroja osoba u apartmanu bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eur/danu. Postoje kuće u kojima boravak više od maksimalnog broja osoba nije moguć ni uz doplatu. Pored takvih kuća, ovo nije moguće ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima, 1/5+1 duplexima.


Paket aranžmani
Cena sa zvezdicom * predstavlja cenu paket aranžmana i izražena je po osobi.
Uključuje smeštaj uizabranoj kući u odredjenom tipu smeštaja i autobuski
prevoz. Cena paket aranžmana je ista iz svihmesta garantovanog polaska
autobuskog prevoza na Sitoniju, osim za polaske iz Niša gde se cenaumanjuje
za 10 do 18 eur-a po osobi, a u zavisnosti od načina plaćanja.


Turistiĉka taksa
Program putovanja ne obuhvata turističku taksu u visini od 0.5 eur po danu po smeštajnoj jedinici. Naplata iste se vrši na destinaciji.

Najam studija ili apartmana
Početak boravka je najranije u 15:00h prvog dana, a završava se najkasnije u
09:30h poslednjeg dana smene/boravka. Cena uključuje troškove električne
energije, tople i hladne vode, korišćenja inventara, komunalnu taksu i porez.
Sastavni deo inventara je posteljina (promena jednom u toku smene) ali ne i
peškiri, toalet papir, sapuni, sredstva za održavanje čistoće ili pranje posudja. U
toku boravka, gosti sami iznose smeće i održavaju čistoću a u obavezi su na
domaćinski odnos prema inventaru i opremi kao i na poštovanje kućnog reda.
Eventualne štete, prouzrokovane nepažnjom, treba prijaviti domaćinu ili
predstavniku i iste nadoknaditi. U odreĎenim objektima vlasnici kuća/apartmana
uzimaju jedan pasoš prilikom dolaska kao garanciju naplate eventualne štete.
Postoje kuće u kojima gosti imaju uslugu održavanja čistoće i tokom boravka i
to dinamikom koja se može razlikovati od kuće do kuće. U nekim kućama je to
svaki drugi dan dok je u drugim na pola smena. Čišćenje tokom boravka ne
podrazumeva generalno spremanje apartmana, pranje sudova i slično već
brisanje podova i čišćenje kupatila. Kuće koje nude ovu uslugu se razlikuju i po
ikonici
Pojedini standardi izgradnje i opremanja smeštajnog objekta i jedinica nisu
adekvatni našim, na čega Organizator nije mogao imati uticaja. Kuhinje su,
većinom, opremljene samo elementarnim inventarom za pripremanje,
konzumiranje i čuvanje hrane sa time da je frižider, većinom, od 140 litara
odnosno mali, a rešo najčešće sa dva grejna tela, bez rerne. Kupatila su uvek
sa tušem (sa ili bez tuš kade), sa odvodnim cevima malih profila i ponekad
skromnih dimenzija. Kao i u većini delova Grčke, voda ni na Halkidikiju nije za
piće. Na kvalitet, boju i izgled vode iz vodovoda vlasnici kuća ne mogu imati
uticaja. Lokalni vodovod garantuje tehničku ispravnost vode za potrebe
održavanja lične higijene. U nemogućnosti da u opisima objekata detaljno
navede sve karakteristike svih smeštajnih jedinica, Organizator predlaže da
korisnici usluga zatraže precizne informacije, pre prijave za izabrani studio ili
apartman.
Oprema
Svi studiji i apartmani imaju terasu, wc i tuš sa toplom i hladnom vodom, sto i
stolice, orman, kuhinju sa frižiderom koja je opremljena prema broju osoba
(tanjiri, čaše, šolje, noževi, viljuške, kašike, šerpa, tiganj, džezva za kafu).
Promena posteljine je na pola smene. Domaćini kuća na dan zamene posteljine
dostavljaju čistu posteljinu koju gosti sami zamenjuju kao što i sami održavaju
higijenu apartmana tokom svog boravka. Pored standardne opreme apartmani
mogu imati i odredjenu opremu koja ih izdvaja u odnosu na ostale apartmane iz
ponude. U cenovnicima su pored naziva odreĎenih kuća nalaze brojevi. Brojevi
su konkretni brojevi odreĎenog studija ili apartmana koji se u odredjenom
smislu razlikuje u odnosu na studije/ apartmane istog tipa u okviru kuće. To se
može odnositi na veličinu ili lokaciju terase, kao i na prostranost samog
apartmana, zbog koje i postoji razlika u ceni u odnosu na ostale iz odredjene
kuće. Molimo goste da ponesu svoje peškire, s obzirom da peškiru nisu deo
standardne opreme studija/apartmana.
KLIMA UREÐAJ - U kućama gde je korišćenje klima uredjaja uključeno u cenu,
tj. nema doplate - gratis je, a tehnički nije rešen automatski prestanak rada
uredjaja prilikom otvaranja prozora ili napuštanja sobe, korisnici se obavezuju
na domaćinsko korišćenje istih. U kućama u kojima se korišćenje klima uredjaja
doplaćuje, doplata cene za klimu se kreće od 5-6 eur/dan i razlikuje se od kuće
do kuće.U duplexima ili apartmanima sa dva klima ureĎaja čije korišćenje nije
uključeno ucenu, doplata je 8 eur-a za oba ureĎaja (npr. Ostraco, Papus...).
TV - televizija sa lokalnim programima
SAT TV - televizija sa lokalnim i jednim ili više stranih programa
Televizijski programi u apartmanima zavise uglavnom od vrste korisničkog
paketa. U nekim sobama korisnici imaju prijemnik gde gost sam bira kanal iz
ponude tog satelita. U drugim kućama, prijemnici se ne nalaze u svakoj sobi, te
korisnik ima na raspologanju kombinaciju analognih kanala + jedan ili nekoliko

kanala iz satelitske ponude. Naznaka da kuća poseduje satelitsku TV

ne podrazumeva RTS, EUROSPORT. Molimo Vas da ukoliko neku kuću birate
zbog odredjenog kanala da se o prijemu istog podrobnije informišete u Vašoj
turističkoj agenciji.
WIRELESS - kuća ima signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta.
Uslugu besplatnog bežinog interneta pružaju domaćini kuća preko lokalnih
provajdera internet usluga. Protok prosečne brzine, koji se bežično šalje putem
rutera u centralnom delu objekta, nije predviĎen za strogo profesionalnu
upotrebu. Za korišćenje gost dobija šifru od predstavnika ili domaćina kuće.
Agencija nije u mogućnosti da garantuje, niti snosi odgovornost, za jačinu
signala, pokrivenost apsolutno svih studija kao ni brzinu protoka. Ukoliko
odreĎenu kuću iz poslovnih ili drugih razloga birate upravo zbog ove usluge,
savetujemo da se pre uplate podrobnije informišete u Vašoj turistikoj agenciji
kako bi Vam preporučili čak i odreĎenu sobu gde je proverena stabilnost i
jačina signala.

Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u
slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za odreĎeni datum nije
postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo UNIQA osiguranje
- turističku taksu, u iznosu od 0,5 eur po danu po smeštajnoj jedinici
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove

Uz ovaj prograqm Vaze Opsti uslovi putovanja organizatora

Organizator putovanja je TA Astra Travel Beograd licenca: OTP 85/2010 kategorija licence A40

Turisticka agencija Tijuana Tickets nastupa u svojstvu posrednika sa licencom OTP 7/2020 kategorija A20

 

 

 

 

 

Kontakt

Tošin Bunar 181a- lokal 37, Novi Beograd 

Fiksni: (+381) 116282775

Mobilni: (+381) 64-436-7146

e-mail: info@tijuanatickets.com

www.tijuanatickets.rs

 

imag  Instagram Logo

ticketsrs

triglav logo 980

© 2017 Tijuana Tickets - Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera.